CÁC LOẠI HỦ ĐỰNG MUỐI TÔM / MUỐI ỚT

LH: 028-39629884
523 lượt xem

HỦ ĐỰNG TIÊU 50GRAM (H6)

LH: 028-39629884
202 lượt xem

HỦ ĐỰNG MUỐI TÔM (H5)

LH: 028-39629884
160 lượt xem

HỦ ĐỰNG MUỐI (TP15)

LH: 028-39629884
162 lượt xem

HỦ 500G TRÒN (HC2)

LH: 028-39629884
119 lượt xem

HỦ ĐỰNG MUỐI 8T3 30G (HT1)

LH: 028-39629884
147 lượt xem

HỦ SATE CHÍN (TP16)

LH: 028-39629884
95 lượt xem

HỦ SATE CHẤM (TP17)

LH: 028-39629884
114 lượt xem

HỦ VUÔNG 400G (TP18)

LH: 028-39629884
134 lượt xem

HỦ ĐỰNG TIÊU 100GRAM (TP21)

LH: 028-39629884
170 lượt xem

HỦ ĐỰNG CHAO TRUNG (HC01)

LH: 028-39629884
102 lượt xem