CÁC LOẠI HỦ ĐỰNG MUỐI TÔM / MUỐI ỚT

LH: 028-39629884
1222 lượt xem

HỦ ĐỰNG TIÊU 50GRAM (H6)

LH: 028-39629884
347 lượt xem

HỦ ĐỰNG MUỐI TÔM (H5)

LH: 028-39629884
301 lượt xem

HỦ ĐỰNG MUỐI (TP15)

LH: 028-39629884
327 lượt xem

HỦ 500G TRÒN (HC2)

LH: 028-39629884
252 lượt xem

HỦ ĐỰNG MUỐI 8T3 30G (HT1)

LH: 028-39629884
304 lượt xem

HỦ SATE CHÍN (TP16)

LH: 028-39629884
214 lượt xem

HỦ SATE CHẤM (TP17)

LH: 028-39629884
229 lượt xem

HỦ VUÔNG 400G (TP18)

LH: 028-39629884
252 lượt xem

HỦ ĐỰNG TIÊU 100GRAM (TP21)

LH: 028-39629884
440 lượt xem

HỦ ĐỰNG CHAO TRUNG (HC01)

LH: 028-39629884
209 lượt xem